Пластик

131,30 Р
Вилка 013 2Р+Е 16А 220В IP44
Вилка 013 2Р+Е 16А 220В IP44
136,20 Р
Вилка 014 3Р+Е 16А 380В IP44
Вилка 014 3Р+Е 16А 380В IP44
178 Р
Вилка 015 3Р+Е+N16А 380В IP44
Вилка 015 3Р+Е+N16А 380В IP44
192 Р
Вилка 023 2Р+Е 32А 220В IP44
Вилка 023 2Р+Е 32А 220В IP44
202,60 Р
Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44
Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44
234,20 Р
Вилка 025 3Р+Е+N 32А 380В IP44
Вилка 025 3Р+Е+N 32А 380В IP44
949 Р
Вилка 033 2Р+РЕ 63А 220В IP44
Вилка 033 2Р+РЕ 63А 220В IP44
896,90 Р
Вилка 034 3Р+РЕ 63А 380В IР67
Вилка 034 3Р+РЕ 63А 380В IР67