Пластик

173,60
Вилка 013 2Р+Е 16А 220В IP44
Вилка 013 2Р+Е 16А 220В IP44
261,50
Вилка 014 3Р+Е 16А 380В IP44
Вилка 014 3Р+Е 16А 380В IP44
227,20
Вилка 015 3Р+Е+N16А 380В IP44
Вилка 015 3Р+Е+N16А 380В IP44
273,40
Вилка 023 2Р+Е 32А 220В IP44
Вилка 023 2Р+Е 32А 220В IP44
274,90
Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44
Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44
288
Вилка 025 3Р+Е+N 32А 380В IP44
Вилка 025 3Р+Е+N 32А 380В IP44
1 122,50
Вилка 033 2Р+РЕ 63А 220В IP44
Вилка 033 2Р+РЕ 63А 220В IP44
1 208,50
Вилка 034 3Р+РЕ 63А 380В IР67
Вилка 034 3Р+РЕ 63А 380В IР67