Пластик

247,30
Вилка 013 2Р+Е 16А 220В IP44
Вилка 013 2Р+Е 16А 220В IP44
303,50
Вилка 014 3Р+Е 16А 380В IP44
Вилка 014 3Р+Е 16А 380В IP44
347,20
Вилка 015 3Р+Е+N16А 380В IP44
Вилка 015 3Р+Е+N16А 380В IP44
361,80
Вилка 023 2Р+Е 32А 220В IP44
Вилка 023 2Р+Е 32А 220В IP44
397,30
Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44
Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44
337
Вилка 025 3Р+Е+N 32А 380В IP44
Вилка 025 3Р+Е+N 32А 380В IP44
1 516,90
Вилка 033 2Р+РЕ 63А 220В IP44
Вилка 033 2Р+РЕ 63А 220В IP44
1 140
Вилка 034 3Р+РЕ 63А 380В IР67
Вилка 034 3Р+РЕ 63А 380В IР67